Ungdomstreff!
Da ULFF's Ungdomsgruppe startet opp i januar 2004, var planen å arrangere ungdomstreff kun av og til, og at ungdomsgruppen skulle være et tillegg til den øvrige gruppen. Treffene skulle arrangeres for at ungdommene i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) skulle få sjansen til å bli kjent med oss, men like mye for at de skulle få bli kjent med hverandre.

Imidlertid viste det seg at de ivrigste medlemmene vi har er ungdommene våre, og disse var interessert i litt oftere møter og mer "opplegg". Ungdomstreff er nå et fast innslag på ULFF's plan, og dette arbeidet er utrolig spennende!

Når og hvor ungdomstreffene finner sted, kommer det oppslag om på vår vanlige aktivitetsplan, som oppdateres hele tiden.

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)