ULFF-nytt
Det meste av det som skjer i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) kommer nå som nyheter på forsiden av nettsiden vår og på de sosiale nettstedene våre. Vi hadde tidligere noe som het ULFF-nytt, dette var en mail som kom når det var konkrete beskjeder til alle medlemmene. ULFF-nytt var en samlemail som ble sendt alle medlemmene hvis det var noe helt spesielt som skulle skje, som alle burde få vite. Dette var før Facebook-sidene og de andre sosiale mediene kom, så det var den måten vi fikk sendt ut informasjon på. Vi bruker fremdeles det samme prinsippet med utsending av mail hvis det er noe helt spesielt, bortsett fra at vi ikke lenger har et spesielt navn på det. Det som tidligere ble sendt ut som "ULFF-nytt", vil du nå finne i ULFF's egne sider og grupper på Facebook og andre sosiale medier.

Vi har som sagt en liste på forsiden over de aller siste nyhetssakene våre, disse blir byttet ut hele tiden. Når en sak er blitt litt foreldet, slettes den vanligvis ikke, men legges et annet sted på nettsiden hvor den tematisk hører hjemme, kanskje finner du saken i vårt arkiv over eldre saker, hvis vi ikke finner en bedre plass.

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)