Styreattester i ULFFVi begynte for en stund siden å lage styreattester til de som sitter i styret iUnge Lovende Forfatteres Forening (ULFF). Dette ble gjort for å gi styremedlemmene litt "lønn for strevet", og slå et slag for interessen for å sitte i styret. Flere arbeidsplasser ser positivt på at søkeren har hatt verv i foreninger. Vervet sier også mye om den enkeltes interesser og at vedkommende ikke er redd for å ta i et tak.

Grunnen til at ordningen er blitt innført nå og ikke tidligere, er at foreningen de siste årene har kommet opp på et nivå der arbeidsmengde og medlemmer har økt betraktelig. Vedtaket ble innført i juli 2006, og gjelder fra og med da. Vi har imidlertid tilbakedatert det til styremedlemmer fra og med 2005, slik at dette årets styre også nyter godt av ordningen.

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)