Prosjekter i ULFF

     
 
     

Vi i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) har i perioder hatt mye prosjektjobbing, noe som gjør at det innimellom har blitt mindre ”vanlige” medlemsmøter. Det største prosjektet vårt, juleboken Desember, ble utgitt på forlaget Publica Bok i 2010, og kom også som e-bok i 2011.

Dette var utvilsomt det største fellesprosjektet som vi arbeidet med og samlet inn tekster til i flere år. Den største utfordringen på skriveplanet, var at hvis et medlem sluttet i foreningen, trakk vedkommende sin antologitekst tilbake, slik at vi ikke kunne bruke den. Fra motsatt hold var det slik at når det kom et helt nytt medlem, fikk vi spørsmål om hans eller hennes tekst kunne få være med i boken da temaet passet perfekt. Hva skal man svare da? På den måten ble jo prosjektet aldri fullstendig! Et sted måtte man imidlertid sette strek. Vi har omarbeidet og omarbeidet og omarbeidet, resultatet ble derfor et annet nå enn den tekstbunken vi satt med for noen år siden. Les artikkel om prosjektet

Vi arrangerte sommeren 2005 et eventyrprosjekt felles med nettstedet Fortellinger.net. Der skulle man sende inn egenproduserte eventyr til nevnte nettsted, og vi var veldig fornøyd med utfallet på det. Samarbeidet var spennende og lærerikt! Dette er bare et av flere eksempler. Vi har konkurranser med jevne mellomrom, noe som vel også kan ses på som "Prosjekt". Vi utlyser ofte skrivekonkurranser før jul, som har innleveringsfrist noen dager etter nyttår.

I en gruppe der man skal presentere egne tekster og få tilbakemeldinger, er det viktig å ha tillit til hverandre og opparbeide en god tone i gruppen. Det er spennende å presentere egne tekster for de andre! Alle medlemmene bidrar med stoff til nettsiden. Det er et stort prosjekt i seg selv, da vi må velge egne tekster som de mener fortjener å stå her.

Ellers har vi også et slags "prosjekt" som til å begynne med bare var ment for moro skyld og som var laget på gjestebok-måten, slik at andre kunne skrive rett inn, og det var Limerick-prosjektet vårt. Vi har tatt vare på alle limerickene, med unntak av noen få som falt utenfor limericksjangeren. Det er fullt mulig å sende inn bidrag fremdeles. Resultatene og nærmere informasjon kan du lese på vår limerickside


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)