Planleggingsmøte
foran årets torgdag!

av Gro Jeanette Nilsen
Det var planleggingsmøte i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) foran årets store begivenhet, tirsdag 06.06.06. Møtet ble en praktisk variant, der konkrete planer for torgdagen ble diskutert. Vi satte opp premieliste, fordelte oppgaver og hvordan utføre de forskjellige postene på programmet.

Nå, et par dager senere, er mange av oppdragene i boks, og vi ser frem til en solfyllt dag med alt fra tekstfremføring fra utendørs scene, til loddsalg og et flott samarbeid med gode venner!

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)