Planlegging av "Internasjonal Torgdag"
av Gro Jeanette Nilsen
Vi hadde planleggingsmøte i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) i forkant av torgdagen vi skulle delta på, vi skriver august 2005. For at resultatet skal bli vellykket og for å inspirere hverandre, er det viktig å finne ut hva man vil og hvem som gjør hva. Her ser du noen bilder fra planleggingstreffet;Planlegging må til! Her: Ingrid Elisabeth, Marit Irene og Hilde.
(Foto: G. J. Nilsen)
Ingrid Elisabeth, Marit Irene og Gro Jeanette.
(Foto:H. Grønlund)

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)