Litt om bakgrunn og markering av
Frivillighetsdagen

av Gro Jeanette Nilsen

Mange synes at det å jobbe som frivillig høres både spennende men også litt ukjent ut. For hvorfor gjør man egentlig slikt? Frivillig arbeid kan være så mangt. Det kan være å jobbe med helt konkrete arbeidsoppgaver, eller hva med å ha et verv i en forening?

Når du jobber som frivillig er det som regel innenfor et område du brenner veldig for. Ofte er det helt avgjørende hva slags interesser du har. Men samtidig kan det også hende du blir spurt om å hjelpe til hvis du er medlem av en forening eller lag innenfor kultur eller idrett. Det er også ofte aktuelt hvis du har barn i skolealder.

I noen tilfeller kan det hende at du kan få noen små fordeler som takk, for eksempel en liten attest som bekrefter hva du har deltatt i, når forholdet opphører. Får du ikke dette, kan du be om det i ettertid. Man vet jo best selv om man faktisk ønsker en slik attest, om man tror man kan få bruk for den.

Når det gjelder frivillig arbeid innenfor Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), medregnes både styrevervene, ungdomskontakt og foreldrekontakt. Men vi har hatt annen frivillig virksomhet også, blant annet folk som har sponset oss med premier til våre konkurranser, eller personer som har stilt opp for oss på annen måte. Vi har ofte behov for folk som kan hjelpe til, spesielt på arrangementer vi deltar på som for eksempel bokkafeen vi deltok på i mars, torgdager eller andre arrangementer. Når det gjelder de ulike vervene våre (styreverv og ungdomsverv) bruker vi så langt det er mulig medlemmer som har vært med i foreningen en liten stund, ettersom de da har et utgangspunkt og kjenner foreningen. Når det gjelder attestene som er nevnt over, er de forbeholdt medlemmer.

Vi i ULFF arrangerte et lite MSN-treff 4. desember i anledning Frivillighetsdagen 2008, men det ble tatt opp flere andre ting også. Blant annet hadde vi fått et nytt tilskudd til medlemslisten, som det var hyggelig å hilse på. Det ble også snakket litt om forumene våre, både på Facebook og Yahoo, samt noen oppdateringer. Om det ikke ble et digert arrangement så ble det i allefall en prat på MSN. Da leder satt med gipset ben ble det vanskelig å få til det helt store arrangementet, men det er kanskje noe å tenke på neste år?

Lurer du på noe angående frivillighetstemaet i forhold til foreningen vår? Send i så fall gjerne en mail. Det kan nevnes at når det gjelder ungdomsvervet i ULFF, vil vi at tillitsvalgte i ungdomsgruppen skal ha fylt 15 år (selv om du altså kan være et vanlig medlem fra du har fylt 13). Vi ønsker også at du binder deg for vervet gjeldende kalenderår i utgangspunktet, eller vi kan godta et halvår hvis du er usikker. Dette for å unngå stadige utskiftinger som kan virke litt urolig og ustabilt i gruppen.

Styremedlemmer må ha fylt 18, være medlem av "voksengruppa" vår og helst ha vært med i ULFF en stund. På grunn av møtevirksomhet er det ønskelig at du bor sånn til at du kan komme på noen medlemsmøter/styremøter i Oslo, men det er ikke en absolutt betingelse. Hvis du er interessert i å være frivillig på noen måte eller ev. ha et verv hvis vi har noe ledig, er det bare å ta kontakt med oss i ULFF. Spesielt helt i starten av et nytt år (og i noen tilfeller etter sommerferien) er det gjerne behov for fornyelser.@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)