Morten Bentsen
Født i Kristiansand i 1978. Utdannet lektor og underviser i norsk og historie på Bjørnholt skole i Oslo. Forfatter av boka "Sort hest i mørket". Liker å parodiere litterære klisjeer og gjennomgangstemaer innenfor både klassisk litteratur og moderne spenningsbøker. Har tidligere utgitt flere artikler om rettsoppgjøret etter andre verdenskrig.

"Sort hest i mørket" er en fantasirik roman lagt til Norge og England under den tjukkeste middelalderen. Ragnar er en klønete helt som snubler rundt på hesten Rimfakse i en altfor stor rustning. Han får tjeneste hos en jarl på handelsstedet Storvik og blir med på et tvilsomt felttog til England. Felttoget ender mislykket, men han forelsker seg i stedet i Ingjerd. Forholdet deres blir satt på en prøve når Ragnar må delta i et stort slag som finner sted ved Silfarnes.

(Sist oppdatert 21.08.09.)Min publiseringsliste


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)