Møteinformasjon for ULFF
Aktivitetsplanen Hva skjer er et utgangspunkt for aktivitets- og møtevirksomheten i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), og planene (tid, innhold, sted) kan bli endret underveis. Da vil oppdateringene komme på oversikten. Dersom ikke annet er spesifisert, foregår alle møtene i Oslo.

Det er medlemsmøter eller annen aktivitet med jevne mellomrom, ca. en gang pr. måned. Møtedagene skifter litt, for å få med oss flest mulig.

Markeringer med rødt er vedtak som bør merkes spesielt da det kan avvike fra vanlig møtevirksomhet når det gjelder for eksempel møtedag. Møtene og aktivitetene kan bli flyttet litt rundt på hvis det er noe helt spesielt som skjer.

Vi håper på forståelse for at listen er under konstant utvikling; oppdateringer føres opp så snart de foreligger, men blir normalt også sendt på mail til medlemmene. På den måten har du alltid tilgang til siste nytt!@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)