Skriveøvelse og fremvisning av illustrasjon
Referat av Gro Jeanette Nilsen


         

Da var det endelig klart for et nytt medlemsmøte i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), og vi hadde flere ting på programmet. Det startet imidlertid opp med litt avsporiong til andre temaer, da vi som var til stede har en del felles referansepunkter og bakgrunn.

Temaet for skriveøvelsen var "Inspirasjon", og mer konkret; Inspirasjon fra det tomme, blanke ark! Vi skrev og vi skrev, på skriveøvelsen vår samtidig som te og brus forsvant, og muffisene med. Vi hadde bare en retningslinje, og det var at vi skulle starte våre verk med en bestemt setning. Det ble ikke satt noen sjanger-rammer, da dette kunne ha dempet kreativiteten noe, ettersom det var kreativiteten som var det viktigste.

Da siste punktum var satt, var det tid for opplesning. Det viste seg at historiene var blitt ganske forskjellige, både i lengde, sjanger og tema. Setningen som skulle innlede historiene var: "Det ligger et hvitt ark foran meg på bordet." Så skulle man skrive ut i fra det. Enten kunne man synes at det hvite arket virket inspirerende, eller man kunne fylles av usikkerhet og angst på grunn av skrivesperre.

Det andre viktige vi skulle gjøre denne dagen, var å nedfotografere et maleri som Frøydis hadde laget, som en illustrasjon til forsiden av bokprosjektet vårt. Maleriet er helt fantastisk, hovedpersonen har et veldig ekte blikk og resten av ansiktet er også veldig levende! Alle trekkene er så flotte, man kan sitte og se lenge på det! Det var tydelig at dette hadde hun arbeidet grundig og lenge med! Det er flott som fotografi også, men malerier er aller best når de er nettopp det - malerier. Det er synd at ikke enda flere av våre medlemmer fikk nyte synet av kunstverket!

         

Du må gjerne ta en titt på noen av kveldens resultater;

Det ligger et hvitt ark foran meg på bordet av Frøydis V. Rasmussen
Det hvite arket av Gro Jeanette Nilsen

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)