Intervjuet av Aftenposten Aften!
Skrevet av Gro Jeanette Nilsen
Hilde, Thea Kristine og Gro Jeanette i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) ble intervjuet av Aftenposten Aften 07. november, resultatet var å finne i avisen torsdag 16. november s. 38-39. Vi hadde lagt opp til å ha krim-kveld, og leste opp noen av våre noveller.

Etter å ha sett både papirutgaven og nettutgaven av avisen i ettertid, må det nok konstanteres at ikke alt er like bra. Både bilde og tekst kunne med fordel vært bearbeidet mer... Men tross dette; nettutgaven er best, da det største bildet er litt mindre her. Vi har nå tillatt oss å redigere intervjuet og rettet opp noen feil, fordi det dessverre var en del av disse. Les gjerne vår redigerte versjon, selv om vi ikke synes vi kan omskrive hele artikkelen:-)


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)