Gro Jeanette Nilsens
bokanmeldelser og bokomtaler
Her finner du smakebiter fra noen av mine bokanmeldelser og bokomtaler. Jeg legger bare ut noen av dem her. Flere av de andre finner du på min publiseringsliste. Flere av tekstene er publisert eller utgitt, men det er mest utgivelse som oppgis her, publisering på nett i litt mindre grad.

Tittel

Utgivelse etc.

 

En annen jul - novelleutdrag fra juleboken "Desember"
Novelleutdrag 2010 .
Juleantologien "Desember" - en utrolig prosjektprosess!

Prosjektomtale 2010.

Anne Frank's dagbok
Opprinnelig en skolestil fra grunnskolen 1984, senere omarbeidet til bokanmeldelse.
Som gjennom tårer (Artikkel basert på barneboken "Farvel Rune" av Marit Kaldhol og Wenche Øyen)
Opprinnelig en fagoppgave i norsk i forbindelse med Barnevernsakademiet 1994, deretter omarbeidet til bokanmeldelse.
Bokomtale: Listelykke  

Gro Jeanette Nilsens bokanmeldelser og bokomtaler. Gro Jeanette Nilsens bokanmeldelser og bokomtaler.

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)