Endelig 18?Hvis du er medlem i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) og kjenner til aldersinndelingen vår, så har sikkert tanken slått deg; Hva skjer den dagen jeg fyller 18? Blir jeg "tvangsflyttet" over til "voksengruppa" mot min vilje?

Nei, du blir ikke det. Reglene i ULFF sier at du er ungdomsmedlem fra du er 13 til 18, og voksenmedlem fra du fyller 18.

Intensjonen er at du skal flyttes over i "voksengruppa" etterhvert etter attenårsdagen din, men det er selvsagt ikke noen tvang og overflytting "på dagen". Vi vet at mange av de som er i ungdomsgruppa har fått veldig god kontakt seg imellom, og vi vil ikke at du skal se på det som å bli "kastet ut" derfra. Vi håper heller at du ser på det som en utfordring! Om du ikke er klar for denne utfordringen med en gang, så kan du vente. Og husk at ungdomsgruppa og "voksengruppa" er ikke to adskilte foreninger, bare to grupper innenfor samme forening. Vi har en god del fellesarrangementer, som jubileer, juleavslutninger etc, og mer vil komme i tiden som kommer.@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)