Juleantologien "Desember"
- en utrolig prosjektprosess!

Artikkel av Gro Jeanette Nilsen
Det føles spesielt og endelig få en bok antatt. Ikke bare en vanlig bok, men faktisk et stort prosjekt med flere involverte, noen har trukket seg ut og nye er kommet til og blitt inkludert i fellesskapet. Et prosjekt man har ledet og drevet fremover gjennom flere år! Endelig, i oktober 2010 er vi i mål!

Bokprosjekt – endelig en realitet!
Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) har over lang tid, ja faktisk mange år, jobbet med å samle sammen nok stoff til en antologi med julen som tema. Det var kun medlemmer som kunne bidra i boken Desember. Dette har vært et glimrende prosjekt på mange måter, både inspirerende og med mange deltakere. I boken finner du tekster om advent, jul, romjul og nyttårsaften. Dette er utvilsomt vårt største prosjekt som har strakt seg over tid.

Å holde på interessen over lang tid er ikke lett
Det å drive prosjektet fremover og holde interessen og motet oppe hos alle deltakerne har ikke vært enkelt. Den største utfordringen på skriveplanet, var at hvis et medlem sluttet i foreningen, trakk vedkommende sine tekster tilbake, slik at vi ikke kunne bruke dem. Og kom det et helt nytt medlem, fikk vi spørsmål om hans eller hennes tekst kunne få være med i boken da temaet passet perfekt. Hva skal man svare da? På den måten ble jo prosjektet aldri fullstendig! Et sted måtte man imidlertid sette strek. Det resultatet vi har nå som ferdig bok er omarbeidet, omarbeidet og omarbeidet, resultatet er derfor ikke det samme som den tekstbunken vi hadde for eksempel i 2006. Veldig mange tekster er skiftet ut, men flere av de opprinnelige tekstene er også omskrevet i større eller mindre grad.

Målet var at antologien skulle komme ut i forbindelse med vårt 9 års jubileum 15. oktober 2010. Imidlertid har vi fått informasjon om at dette ikke går helt etter planen. Antologien er i skrivende stund fremdeles til trykking, og vil nok fremdeles være det en uke til eller to.

Ventet med oppdateringer
Enkelte har kanskje lagt merke til at det hittil ikke er blitt lagt ut så mye informasjon om antologien på hovednettsiden vår. Dette er i samråd med forlaget, om å ikke å legge ut ting alt for tidlig. Det var i orden at vi la ut informasjonen i Facebook-gruppen, men ble oppfordret til å vente litt med foreningens nettside. En annen grunn til å være litt nøytral er at det er slett ikke alle av våre medlemmer som er representert i boken, og nettsiden vår tilhører foreningen som helhet. Men nå som vi nærmer oss utgivelsen, vil du stadig finne mer informasjon om boken, også på vår nettside.

Hvordan få det til?
Den avtalen vi har hatt med forlaget Publica Bok, er at vi forfatterne til sammen måtte forhåndselge minimum 135 eksemplarer av boken før det i det hele tatt ble noen kontrakt og bok. Dette skulle sikre både oss som forening, forlaget samt undertegnede som redaktør, og var en veldig god løsning for oss. Salget ble fordelt slik at hver av de ni deltakerne måtte forhåndsselge minst 15 eksemplarer, og et par av forfatterne bestilte like godt ut alle sine 15 selv. Noen har solgt noen færre bøker, andre har solgt flere enn minstekravet, så det har gått opp i opp, og vi kom i mål med ca. 5 bøker over minstekravet.

Dette med forhåndssalg viste seg å være et godt redskap. Vi har vært inne på tanken tidligere å få boken utgitt på et privat forlag, men de vi forhørte oss hos tok seg godt betalt, og man måtte kjøpe bøkene rett ut; de la ikke opp til noe forhåndssalg på denne måten. Som redaktør er jeg veldig fornøyd med den avtalen vi endte opp med, og jeg tror utsettelsene på grunn av usikkerhet rundt dette praktiske var verdt det, og at vi endte opp med det aller beste. Det er inntrykket jeg sitter med, men merk deg at det er før jeg har sett boken som helt ferdig produkt, annet enn bilde av bokpermen, som jeg synes ser veldig flott ut!

Jeg har rent personlig også vært usikker på om det var trygt å gå inn i en forhandling med kontraktskriving etc., jeg sto som ansvarlig både praktisk og økonomisk, ettersom jeg er både redaktør for boken og leder for foreningen. Det å velge et forlag hvor man da bare skal trykke opp prosjektet og fordele kostnadene på medforfatterne ville blitt alt for usikkert, dessuten alt for useriøst og kostbart for oss. Derfor er det helt tydelig at det var riktig å vente til den beste løsningen dukket opp.

Det praktiske – nok av skjær i sjøen
Fordi vi var så mange forfattere, hele 8 stk, samt en forsideillustratør som også er medlem i ULFF, var det veldig mye å forholde seg til for undertegnede som redaktør, mange snorer å trekke i, ikke bare det å få inn redigerte tekster innen tidsfristene som forlaget ga, men også det å få inn skrivene alle måtte sende inn om godkjenning av at deres tekster deltok. Svar som ”Ja, det kommer snart”, ”Ja, skal se på det i morgen” er ikke alltid godt nok når forlaget skal ha svar i dag. En av deltakerne kom det aldri noe klart svar fra, og noen godkjenning ble aldri sendt, så vedkommende måtte til slutt bare slettes, etter diskusjon med forlaget. Her skal jeg si temperaturen har vært høy, flere ting har vært frustrerende, men det fins folk som har bistått meg i svært høy grad, noe som har vært helt fantastisk!

Det var en nervepirrende sommer 2010, redselen for at forlaget eller noen av de ivrigste forfatterne skulle trekke seg ut fordi noen av forfatterne var for slappe, var overhengende. Et annet dilemma var at da vi fikk boken antatt var det like før sommerferien, og det var i løpet av ferien det meste måtte skje av arbeid mellom redaktør, medforfattere og forlag. Noen av medforfatterne var bortreist, selv om enkelte hadde tilgang til internett likevel, men ikke alle. Et par stykker har vært i utlandet i lang tid, og i noen situasjoner har medforfattere hatt stedsfortredere i kontakten med undertegnede i denne tiden for å greie å følge opp, noe som var en stor lettelse og til stor hjelp rent praktisk. Selv har jeg også fått mange gode råd fra folk utenfor boken, ja også utenfor foreningen, som har vært av uvurderlig hjelp.

Omskrivingskrav på enkelte tekster – positivt og negativt
Det var også et par av tekstene som ble antatt på betingelse om at enkelte sekvenser i teksten ble endret litt av forfatteren. Dette kunne også ta tid, og ikke alltid gikk ting veldig fort. Ville jeg få en oppdatert versjon tilsendt i tide? Det var nok av hindringer i denne hinderløypen! På en annen side så jeg tydelig at veldig mange var engasjerte, enkelte som tidligere hadde vært litt passive i ULFF ble plutselig veldig ivrige, ofte boblet det nesten av iver under overflaten på de mailene jeg fikk tilsendt!

Jeg synes det er flott at forlaget sier hva de mener og ikke antar ”hva som helst”. Alt for mange private forlag fungerer mer som ”kopiering” og man må ta alle vurderinger selv. Blant annet var det et par av mine egne tekster som jeg fikk tilbakemelding på fra Publica Bok – som var av en slik art at jeg plutselig skjønte hvordan den enkelte teksten ble oppfattet fra utenforstående. Som forfatter og skribent ser man seg fort blind på egne tekster. En av forfatterne våre fikk høre at store deler av novellen hennes måtte omskrives, selv om selve ideen og tankegangen var kjempegod. Ville hun greie å samle inspirasjon og mot nok til å greie det på noen få dager? Resultatet ble over all forventning! Det er tydelig at det å bli antatt har satt i gang prosesser i mange av forfatterne våre, prosesser som går på det å få mot og tiltakslyst, det å utvikle seg som skribent og forfatter i takt med utgivelsen.

Ikke bare julebok
Antologien Desember var i utgangspunktet ment som julebok, og den er selvsagt en julebok. Imidlertid har den med flere aspekter enn kun julenisse, gaver, glitter og julemiddager. Flere store temaer tas opp i tekstene. Eksempler kan være kontraster som glede og sorg, frisk og syk, liv og død. Som kjent er julen på godt og vondt, i julen som ellers fins det folk som må ligge på sykehus, opplever dødsfall eller føler seg ensomme.

I julehøytiden blir slike kontraster veldig forsterket. Som eksempel kan jeg nevne at en av våre medforfattere allerede har blitt intervjuet om sin deltakelse i boken. Hun mistet et barn som kun var noen uker gammelt, i julen for noen år siden, og skriver om hva julen betyr for henne etter dette. Slikt er sterk kost! Jeg mener vi har greid å lage en variert bok med mange temaer. Men mest av alt er det jul!

Kan man fortsatt bestille?
Hvis noen av leserne sitter og tenker at de gjerne skulle ha bestilt juleboken men ikke fikk forhåndsbestilt den, er det fortsatt mulig å bestille, men gjør det fort så du rekker å få den før jul! Bestilling kan nå gjøres på flere måter. Enten kan du sende en mail til undertegnede, og jeg har fått beskjed fra forlaget at jeg da videresender mailen til dem. I så fall må du være snill å påse at mailen er utstyrt med alt vi trenger; Navn, adresse, antall eksemplarer og eventuelt hvem av forfatterne du har tilknytning til, ettersom det ligger en fordelingsnøkkel i bånn her, etter hvor mange bøker vi har fått solgt. Se gjerne bokutgivelsens egen Facebookgruppe for mer informasjon. Et annet alternativ til bestilling, er at du etter hvert vil kunne bestille boken direkte via forlagets nettside. Boken er lagt ut for salg der, men det er ikke åpnet for salg der inne av denne boken ennå. Hvis man har bestilt boken, men tenker at man skulle bestilt flere, for eksempel for å ha som julegaver, er dette også mulig. I såfall er det mest ryddig å opplyse om at man har bestilt fra før og at den nye bestillingen er en tilleggsbestilling.

Gratulerer med 9 års jubileum og bok, og ha en glitrende førjulstid!


Skrevet 13. oktober 2010.

-Les gjerne også:
- Intervjuet Desember-tanker, med Åshild Hvidsten Langås i avisen Varden, 1. september 2010.
- Intervju Håp i høytiden med Gro Jeanette Nilsen i Aftenposten Aften, 1. desember 2010.

Boken kan bestilles direkte fra Gro Jeanette Nilsen

Share@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)