Gjøre "Comeback"?
Det kan være mange grunner til at medlemmer ønsker å slutte eller ta en pause fra en gruppe en er medlem av. Når et medlem ønsker å slutte i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), er det en avgjørelse man tar og har sine egne grunner til. Vi i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) ønsker at avgjørelsen om å være med eller ikke er et bevisst valg, og hvis man har sluttet, så har man nettopp det.

Likevel kan det hende at man på grunn av livssituasjon, flytting eller andre ting ønsker å enten slutte eller ta en pause fra vårt litterære felleskap. Plutselig en dag ønsker du kanskje å komme tilbake; Hva skjer da?

Fordi vi vil unngå at folk "hopper inn og ut" til stadighet, er et "Comeback" ikke lenger bare noe du selv bestemmer, men blir automatisk en styresak. Hvis vi får inn en søknad om gjenopptakelse av medlemskapet, skal spørsmålet tas opp i styret. Helst vil vi at det skal gå et år før du melder deg inn igjen, men det er lov å prøve seg.

Om du får positivt eller negativt utfall av dette, avhenger mye av hva som gjorde at du sluttet hos oss, og hvordan medlemskapet ditt forløp; Var du en ivrig skribent og medlem, eller var det problematisk å følge våre regler og retningslinjer? Eller ønsket du kanskje å være medlem bare for å få et nettområde? Vi er glade i våre medlemmer og har personlig kontakt med mange, og det er like trist hver gang noen slutter.

For noen kan det være en mulighet å bare endre medlemsstatus, for eksempel gå over fra å være et aktivt medlem til å bli et fjernmedlem, spesielt hvis man bor et stykke unna og synes man ikke har tid til å være aktiv.

Dersom du sluttet for lang tid tilbake, kanskje flere år, må du også være klar over at ULFF har vært igjennom ganske mange endringer og prosesser siden den gang. Derfor er kanskje ikke foreningen helt lik nå, som da du var med. Du ser endringene både på sammensetningen av styret, medlemslisten, møtestrukturen, tilholdssted og endringene på nettsiden, for å nevne noe. Se også våre vedtekter.

Delta i ULFF's Comeback-test, og se om du kvalifiserer!

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)