Bruk av
"De siste tekster"!
Vi i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) startet for noen år siden å gjengi listen over de siste som har publisert tekster hos oss. Etter at dette systemet nå har vært brukt i lang tid, er konklusjonen at det har vært veldig vellykket. Forslaget kom inn fra en av våre skribenter!

Kanskje fungerer dette også litt som inspirasjonskilde, og man får opplysning om den enkelte forfatters siste tekster som sist ble publisert her i ULFF.
Det er kun egenprodusert litteratur som kommer med, ikke f.eks. referater som blir skrevet i forbindelse med våre sammenkomster. Visse unntak kan tas dersom teksten også kan tolkes som f.eks. en bokanmeldelse, eller det er et møtereferat som er skrevet på en veldig kreativ måte. Det er bare tekster som ligger på nettsiden som kommer på listen, ikke lenkehenvisninger til eksterne publiseringer.

Listen oppdateres vanligvis så snart det kommer en ny tekst, men i ferien oppdateres listen og nettsiden generelt kun ved jevne mellomrom; og det vil derfor kunne samle seg opp like etterpå. Det er i hovedsak de ti siste som har publisert som vil ligge på listen, derfor vil den endre seg hver gang det kommer nytt. Innomellom har vi også forsøke å halvere listen, for å se hvordan dette går.

Den nyeste teksten ligger øverst. Du tar kanskje utfordringen med neste tekst? Send den i så fall til oss! Skal du sende inn to-tre tekster på en gang, foretrekkes det at du sender dem samtidig, gjerne i samme mail.
@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)