ULFF ble nevnt i artikkel om bokkafe'en!
Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)ble nevnt i Nordstrand Blad torsdag 03. april 2008, i forbindelse med bokkafe'en vi hadde deltatt på den helgen på Østensjø skole. Vi ble, i tillegg til andre av bokkafe'ens deltakende foreninger, nevnt i artikkelen; "Populær bokbonanza".

Artikkelen om bokkafe'en stod kun i avisens papirutgave, men vi har prøvd å scanne den. Det var ikke så enkelt etter som litt av den stod på motstående side og artikkelen var større enn scanneren...

Les gjerne også: ULFF leste på bokkafe'


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)