Foredrag og opplesning på
Deichmanske bibliotek, avd.
Bøler!
av Gro Jeanette Nilsen

Mari E. Vinorum og Gro Jeanette Nilsen fra Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) leste på Deichmanske Biblliotek avd. Bøler i Oslo i forbindelse med bibliotekets årsmøte 21. april 2009.

Bøler Biblioteks venner ga fra første stund et veldig proft og ryddig inntrykk da vi var der. Undertegnede hadde fått oppdrag om å skrive et foredrag som jeg skulle holde angående vår forening, og vi skulle ellers lese øvrige egne tekster.

Det var spennende å lese på Bøler, og vi skjønte vel fort at dette var et sted de var godt vant med foredragsholdere og visste hva de drev med, og som visste å sette pris på sine gjester. Dette var seriøst og flott!
Etter at jobben var gjort, ble det skikkelig spørsmålsrunde som også virket godt tilrettelagt, og vi følte oss veldig velkomne. Det vanket både ti røde roser hver og betaling. Bildene har vi fått tilsendt fra Bøler Bibliotek i etterkant.Undertegnede dro fra kveldens seanse med masse inspirasjon og noen brikker falt på plass, ja jeg var så inspirert at jeg hadde nesten følelsen av å ha funnet løsningen på alle mine litterære nisseknuter!
Artikkelen som ble skrevet om oss, stod i Nordstrand Blad 30. april. Hvis jeg skulle peke på noe som kunne vært gjort annerledes, måtte det være at det ble sagt at artikkelen også skulle komme som nettversjon, og denne har jeg ikke funnet. I tillegg var det noen setninger som kom litt skjevt ut i artikkelen og derfor lett kan tolkes feil. Det ble sagt at; "Foreningen ble startet i 2001 i Oslo, men er nå å finne på MSN og Facebook". Her skulle det selvsagt stå "..men er nå OGSÅ å finne på MSN og Facebook." I tillegg manglet nettadressen. Men det er helhetsinntrykket som teller!
Artikkelen var så stor at da den skulle skannes måtte den lages i to bilder, som deretter ble skjøtet. Det synes på artikkelen vi har lagt på nett hos ULFF, men den er satt sammen så godt det lot seg gjøre. Men selvsagt, ikke noe er morsommere enn en stor artikkel!

Helhetsinntrykket var likevel at det er en fin artikkel. Imidlertid er det ingenting som slår det proffe inntrykket av arrangementet på Bøler bibliotek. Det var virkelig en opplevelse!

Foto: Deichmanske Bibliotek, avdeling Bøler.


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)