Åshild Hvidsten Langaas' publiseringer

Årstall:

Tittel og beskrivelse:

2013:

Juleantologien "Desember" ble omtalt i bloggen til Firvrelden, 5. desember.

2011:Juleantologien "Desember" er nevnt på en "Backlist 2010" i Bokforlaget Publica's katalog for våren 2011. Les mer...
Utgivelse: Juleantologien "Desember" ble utgitt som e-bok! (Utgitt i papirutgave i oktober 2010). Les mer...

2010:

Bokutgivelse: Representert med historie i juleantologien "Desember" , utgitt oktober 2010. Les mer...
01. september: Åshild Hvidsten Langaas ble intervjuet i avisa Varden, i forbindelse med foreningens bokutgivelse! Les mer...@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)