Årsmøtet 2005
av Gro Jeanette NilsenDet ble avholdt årsmøte for Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) mandag 7. februar 2005, for voksne deltakere. Det var kun tre av oss som deltok - vi skulle vært fire men fikk en avlysning pga. influensa.

Det var Maya, Hilde og undertegnede som deltok på indisk middagen med litterær diskusjon. Dagens mest langveisfarende medlem var Maya, som var kommet helt fra Nord-Norge! Vi snakket om alt fra stort til smått i ULFF, og fikk laget noen sentrale vedtak.

Samtidig med inntak av indisk te var mye oppe til vurdering; alt fra yahoogruppa, msn og medlemskort, til styremedlemmer, støtte og medlemskap.


Maya og Gro Jeanette
Hilde og Maya

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)