Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)


 
 Er du glad i å skrive? Ønsker du kontakt med andre skribenter? Skriver du dikt,
noveller, er litteraturinteressert eller på annen måte opptatt av litteratur? Da håper
vi du liker det du finner på våre sider. Se vår innmeldingsguide, og ta kontakt i dag!

Noen av våre saker:
Siste nytt fra ULFF-blogger

Bli skribent på ULFF-blogger!

Medlemmenes bokutgivelser:
Turen jeg aldri glemmer (Medforfatter)
Kontraster
Desember - ebokutgave!
Desember - en juleantologi
Les mer...

De siste presentasjonoppdateringene:
Gro Jeanette Nilsen
Thekla Lie

Line Svendsen
Lina Leonhardsen

 
 

Share

Følg ULFF på Facebook


Del på LinkedIn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ULFF -
Unge Lovende
Forfatteres Forening

Postboks 21,
0624 OSLO
http://www.ulff.com


Valid CSS!

 
 
 

All kopiering må skje med forfatternes tillatelse;
Åndsverkloven og opphavsrett


Webdesign:
© Gro Jeanette Nilsen

 
© Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) 2001-2017

 

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm (unntaket er ULFF's evnt. publisering av tekster i bokform, samt medlemmenes behandling av egne tekster). Uten særskilt avtale med ULFF (www.ulff.com) er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk


Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), skrivegruppe,
ULFF-blogger, skribentblogg, Ungdom som skriver, Unge skribenter, dikt, skrivegruppe, skrivegruppe i Oslo, skribentblogg, skribentmiljø, blogg, ULFF, dikt, noveller, bokmanus, Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), Unge skribenter, manuskript, ULFF, Gro Jeanette Nilsen